-40%

MA MEC006 Public Economics (IGNOU Help book for MEC-006 in Hindi Medium)

 250.00  150.00

Book                         :       MEC- 006 Public Economics In Hindi

Author                      :        GPH Panel of Experts

ISBN                              :        978-93-81970-53-9

Binding                        :       Paperback

Publisher                    :        Gullybaba Publishing House Pvt. Ltd. 

Number of Pages     :        236

Language                   :        Hindi

Edition                       :        2019

SKU: 978-93-81970-53-9 Category:

995 in stock

Add to Wishlist
  • Description
  • Additional information
  • Reviews (0)

Description

“Exam fever is gone, assignments aren’t nightmares anymore”

Buy  MA (MEC-006) Assignment


MEC – 006 Public Economics In Hindi

Chapter – 1  Lok arthshastr: mul awdharanaye
Arthik nitiyo ke kshem Arthshastriye Aadhar
Bazaar ka vifalta ka sidhant
Matdan aur sthaniiya saravjanik pardath

Chapter – 2  Samajik chayan aur samudayik nirnaye parikiya
Aero ka asambhavyata chayan aur veyaktitak mulyaman
Adarshmulak partiman samta aur nyay
Sthanik matdan partiman 

Chapter – 3  Sarvajanik niti: parvidhi rachna, karyasuchi nidharran aur jankari 
Saravjanik niti ke mul tatv 
kiriyavidhi abhikalp
Antarrastiye niti smanvyak 

Chapter – 4  karadhan ke arthshastr
Vastuo par lage kar
Partyash kar
Abhisht kradhan – Ek Parichay 

Chapter – 5  Lok  shran
Sarvajanik shran
Sarvajanik shran ke sarot
Sarvajanik shran ka parbhandhan

Chapter – 6 Rajkoshiye sangh rajya padhti
Rajkoshiye sangh rajya padhti aur rajkoshiye niti
Samta aur dshta mudde
Rajya aur sathaniye vastuae

Parshan Patar

1. Solution Paper – Dec 2011
2. Solution Paper – June 2012
3. Solution Paper – Dec 2012 
4. Solution Paper – June 2013
5. Solution Paper – Dec 2013
6. Question Paper – June 2014
7. Question Paper – Dec 2014
8. Question Paper – June 2015
9. Question Paper – Dec 2015
10. Solution Paper – June 2016
11. Question Paper – Dec 2016
12. Solution Paper – June 2017
13. Question Paper – Dec 2017
14. Solution Paper – June 2018
15. Question Paper – Dec 2018      
16. Solution Paper – June 2019

Additional information

Weight 0.266 kg

Reviews

There are no reviews yet.


Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Order Books On WhatsApp
Click